Lakás eladó!

 

A lakáspiacot illető helyzetértékelések Budapesten nagyon enyhén kedvezőbbé váltak, míg vidéken tovább nőtt a túlkínálat. A válaszadó ingatlanfejlesztő és -forgalmazó vállalkozások a következő 12 hónapban az összes vizsgált szegmensben alapvetően változatlan piaci helyzetre számítanak. Más szavakkal: idén szinte bizonyosan nem élénkül a lakáspiac. A lakossági várakozások a vásárlás és építés tekintetében tovább romlottak, ilyen kevesen a felmérések történetében még sosem terveztek új lakásba történő költözést. A használt lakások árának csökkenési folyamatának nagy részén már túl vagyunk, 2010-ben átlagosan már csak 3%-os mérséklődés várható. A GKI becslése szerint 2009-ben mintegy 27 ezer új otthont vettek használatba, s idén ez a szám 20 ezer körülire csökkenhet.

 

A 2009-ben használatba vett lakások számára vonatkozó adat egyelőre nem áll rendelkezésre, ezek számát a GKI 27 ezerre becsüli.

 

A lakosság lakáshitel-állományának változása

a megelőző 12 hónapban, 2007-2009

(milliárd Ft)

 

Forrás: KSH

 

A teljes lakossági lakáshitel-állomány 2009 decemberének végén - aktuális árfolyamon – 55 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel ezelőtti értékét. Az árfolyamhatással korrigált állományok esetében már csökkenés tapasztalható, mégpedig 91 milliárd forintra rúgó. A teljes devizahitel-állományon belül az euró-hitelek részaránya 2,8%-ról 8,7%-ra emelkedett.

 

A következő táblázatban foglaltuk össze a megkérdezett ingatlanokkal foglalkozó cégek véleményét az egyes lakáspiaci szegmensekről illetve ezeknek a következő egy évben várható alakulásáról.

 

A lakáspiac szegmenseinek értékelése és a következő 12 hónapra

szóló várakozások*

Helyzetértékelés

Várakozás

Várható változás

2009. október

2010. január

Változás

Budapest

 

 

 

 

 

Nem panel társasházi lakások

 

 

 

Budai zöldövezet

-48

-32

ì

-34

è

Egyéb Buda

-48

-34

ì

-34

è

Pesti belváros

-41

-50

î

-42

ì

Pesti zöldövezet

-45

-42

è

-40

è

Egyéb Pest

-45

-47

è

-42

è

Panellakások

 

 

 

 

 

Észak-Pest

-55

-50

è

-50

è

Dél-Pest

-50

-50

è

-50

è

Buda

-45

-45

è

-42

è

Családi házak

 

 

 

 

 

Pest

-41

-32

ì

-40

î

Buda

-35

-29

ì

-30

è

Kelet-Magyarország

 

 

 

Nem panel

társasházi lakások

-48

-61

î

-58

è

Panellakások

-55

-72

îî

-72

è

Családi házak

-53

-58

è

-58

è

Nyugat-Magyarország

 

 

 

Nem panel

társasházi lakások

-53

-60

î

-60

è

Panellakások

-48

-62

î

-60

è

Családi házak

-52

-66

î

-53

ì

*/ egyenleg-mutatók: a túl-keresletet és túlkínálatot jelzők arányának súlyozott különbsége, értéke 0, ha egyensúlyi a piac,

negatív, ha túlkínálat és pozitív, ha túl-kereslet érezhető.

 

A magyarországi lakáspiacra vonatkozó helyzetértékelések 2008 és 2009 júliusa között felmérésről-felmérésre romlottak, majd 2009. októberében némi pozitív korrekció történt. A jelen felmérés során a fővárosi és a vidéki piacra vonatkozó értékelések ellentétesen változtak. Budapesten enyhén javult a megítélés, míg a vidéki körzetekben számottevően romlott.

 

Budapesten a panellakások és a belvárosi társasházi lakások esetében a legerősebb a túlkínálat. Ez utóbbi az egyetlen szegmens, ahol romlott a megítélés. Az előző felméréshez képest javultak a helyzetértékelések a budai oldalra és a családi házakra vonatkozóan.

 

Kelet-Magyarország a panellakások piacának értékelése romlott meglehetősen nagymértékben, de a nem panel társasházi lakások esetében is kedvezőtlenebbé vált a helyzet. Nyugat-Magyarországon mindhárom szegmensben nőtt a túlkínálat mértéke.

 

A válaszadó ingatlanfejlesztő és -forgalmazó vállalkozások a következő 12 hónapban a fővárosban és a vidéki térségekben is alapvetően változatlan piaci helyzetre számítanak.

 

A használt lakások fajlagos (négyzetméterenkénti) árának

2009-ben érzékelt és a következő 12 hónapban várható változása

(százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest)

 

 

Nem panel társasházi lakások

2009-ben

A következő 12 hónapban

Budai zöldövezet

-5

0 (0)

Egyéb Buda

-5

0 (0)

Pesti belváros

-10

-4 (0)

Pesti zöldövezet

-8

-2 (0)

Egyéb Pest

-9

-3 (-2)

Panellakások - Észak-Pest

-11

-8 (-2)

Panellakások – Dél-Pest

-11

-8 (-2)

Panellakások – Buda

-8

-4 (-2)

Családi házak – Pest

-7

0 (-1)

Családi házak – Buda

-5

0 (0)

Budapest összesen

-8

-3 (-1)

Kelet-Magyarország

-11

-3 (-5)

Nem panel társasházi lakások

-8

-2 (-5)

Panellakások

-15

-5 (-6)

Családi házak

-10

-2 (-4)

Nyugat-Magyarország

-11

-3,3 (-4,7)

Nem panel társasházi lakások

-10

-3 (-5)

Panellakások

-13

-5 (-5)

Családi házak

-10

-2 (-4)

Zárójelben az előző – 2009. októberi felmérés adatai.

 

A válaszadók 2009-ben Budapesten átlagban 8% körüli árcsökkenést tapasztaltak, míg a vidéki régiókban átlagosan 11%-ost. Minden területen a panellakások veszítettek a legtöbbet az értékükből. A fővárosban a budai lakások értékelődtek le a legkisebb mértékben.

 

A következő 12 hónapra vonatkozó prognózisok átlagban 3% körüli árcsökkenést vetítenek előre. Eszerint a megváltozott piaci körülményekhez történő ár-jellegű alkalmazkodás nagy részén immár túl vagyunk. Budán és a családi házak körében már nem várható további árcsökkenés.

 

2009-ben az új lakások árszintje a használtakénál jóval kisebb mértékben csökkent.

 

Az új építésű társasházi lakások fajlagos (négyzetméterenkénti)

árának 2009-ben érzékelt és a követő 12 hónapban várható változása

(százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest)

 

2009-ben

A következő 12 hónapban

Budapest

-3

-2 (0)

Pest megye

-5

-4 (0)

Kelet-Magyarország

-4

0 (0)

Nyugat-Magyarország

0

0 (0)

Összesen

-2,5

-1 (0)

Zárójelben az előző – 2009. októberi - felmérés adatai.

 

Az új építésű lakások átlagos árai a kapott válaszok alapján, vidéken várhatóan nem változnak a következő egy évben. A fővárosi agglomerációban – a magas eladatlan készletállomány miatt – kisebb árcsökkenés még elképzelhető.

 

A GKI Gazdaságkutató Zrt. országosan reprezentatív 1000 fős mintán végzi a lakosság gazdasági várakozásainak és beruházási terveinek felmérését az Európai Unió módszertanát követve. Ennek keretében negyedévente kerül sor a lakosság lakásépítési, -vásárlási, illetve -felújítási terveinek felmérésére.

 

A 2010. januári felmérés eredményei szerint a lakásépítésre és -vásárlásra vonatkozó lakossági várakozások az előző negyedévhez képest számottevően romlottak. A szezonális és a nyers adatok is visszaesést mutatnak: csökkent azon háztartások aránya, amelyek a következő egy évet tekintve biztosak abban, hogy lakást vásárolnak vagy építenek, és azok aránya is visszaesett, amelyek nem ennyire biztosak elhatározásukban, de hasonló a szándékuk. A lakásépítést vagy vásárlást tervezők aránya januárban mindösszesen 1% volt. A jelen felmérés eredményei mintegy 17 ezer a következő 12 hónapban biztosan és további 34 ezer valószínűleg lakást építeni vagy vásárolni szándékozó háztartás jelenlétére utalnak.

 

A lakásfelújítást és -korszerűsítést biztosan vagy valószínűleg tervezők aránya is további enyhe visszaesést mutat az előző negyedévhez képest. 2010 januárjában a meglévő lakásokon a háztartások 0,8%-a tervez biztosan jelentős fejlesztéseket egy éven belül – szemben az októberi 0,9%-kal. Ez mintegy 32 ezer háztartás lakás-felújítási szándékát jelenti a következő egy évben. A fentieken túlmenően további 3,6% tartja valószínűnek ilyen kiadásait (139 ezer háztartás).

 


A lakosság lakásépítési, vásárlási és felújítási szándékai

(4 negyedéves mozgóátlagolt értékek, ezer háztartás)

 

Negyedév

Lakásépítés, -vásárlás

Lakásfelújítás, -bővítés

Biztosan

Valószínűleg

Biztosan

Valószínűleg

2002. 01.

28

101

147

487

2002. 02.

39

114

159

523

2002. 03.

51

123

158

518

2002. 04.

56

132

172

517

2003. 01.

58

141

174

503

2003. 02.

59

140

159

474

2003. 03.

57

134

152

451

2003. 04.

54

127

139

430

2004. 01.

61

103

134

392

2004. 02.

59

94

120

359

2004. 03.

55

84

125

355

2004. 04.

51

79

117

339

2005. 01.

52

97

123

380

2005. 02.

50

98

119

402

2005. 03.

53

99

125

396

2005. 04.

52

109

123

407

2006. 01.

49

108

122

413

2006. 02.

55

116

138

414

2006. 03.

51

130

116

422

2006. 04.

53

128

118

413

2007. 01.

50

122

112

391

2007. 02.

39

128

97

371

2007. 03.

36

111

95

344

2007. 04.

32

100

84

317

2008. 01.

27

96

71

296

2008. 02.

26

78

59

247

2008. 03.

30

83

51

233

2008. 04.

26

74

45

207

2009. 01.

27

60

37

164

2009. 02.

25

46

32

153

2009. 03.

22

32

37

144

2009. 04.

22

32

33

147

2010. 01.

17

34

32

139

Forrás: a GKI lakossági felmérései