Lakás eladó!

Ajánlott, hogy az adásvételi szerződés tartalmazza a következő elemeket:


  • A lakás vételárának megfizetésének ütemezése és módja
  • Rögzíteni kell, ha a vételár, építési költség, stb. egy részét, - amelynek megfizetése utoljára esedékes – a vevő bankkölcsönből fizeti meg
  • Az eladó hozzájárulása a tulajdonjog átírásához, vagy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozata
  • Amennyiben az adásvételi szerződésben az eladó a tulajdonjogát fenntartja, úgy a későbbiekre nézve vállalja, hogy a lakás tulajdonjogának átruházását tartalmazó külön nyilatkozatát - amelyben a teljes vételár hiánytalan átvételét elismeri - közvetlenül a kölcsönt folyósító bank részére adja ki, a kölcsönösszeg átvételével egyidejűleg
  • A bank jelzálogjogának bejegyzését a tulajdonos lehetővé teszi a szerződés szövegében, és feltételül csupán a kölcsönösszeg folyósításáról kiadott igazolás szokásos formában történő kiadását szabja
  • Amennyiben a bank által folyósított vételárrész átvételére az adásvételi szerződésben szereplő eladók meghatározott személyt (meghatalmazottat: pl. ügyvédet) kívánnak megbízni, úgy az erről szóló meghatalmazást feltétlenül bele kell foglalni az adásvételi szerződésbe
  • Az adásvételi szerződés nem tartalmazhat felfüggesztő vagy bontó feltételt a szerződés érvényességét vagy hatályát illetően, illetve nem függhet harmadik személy jóváhagyásától